Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov:

Po zaevidovaní sa u nás ako zákazník nášho internetového obchodu, dávate pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Údaje o Vašich nákupoch v našom internetovom obchode sú zhromažďované kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou kuriérskej spoločnosti, pokiaľ ide o dopravu Vašej zásielky pomocou tejto služby).

Reklamácie a záruky:

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ďalej na tovar zakúpený v jednej z prevádzok.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa vierohodne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený či ináč poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za nedostatky a chyby spôsobené prepravcom, avšak zaväzuje sa riešiť poškodenie zásielky s prepravcom.

Reklamácie sú vybavované je možné vybaviť buď osobne na predajni alebo telefonicky na tel. čísle +421940120297 od 8:00 do 17:00 v pracovné dni.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR, pokiaľ na tovare nie je uvedené inak.